Jak działamy?

PROJEKTOWANIE POD CELE

Wspólnie z klientem definiujemy problemy i cele stawiane przed rozwiązaniem internetowym.
One są dla nas podstawą tworzenia oraz realizacji strategii komunikacji w Internecie.

  • Tworzymy serwisy wizerunkowe, informacyjne i sprzedażowe, dostosowanego do odbioru na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
  • Jednoznacznie pozycjonujemy usługi i produkty poprzez konsekwentny sposób ich prezentacji.
  • Planujemy intuicyjną nawigację w obrębie serwisu, by skrócić liczbę kliknięć prowadzących odbiorcę do jego celów.
  • Budujemy wizerunek produktów i usług jako dóbr spójnych z aspiracjami klientów.
  • Przygotowujemy serwis zgodnie ze standardami SEO i SEM.
  • Tworzymy sugestywny, wartościowy kontent serwisu.
  • Wdrażamy rozwiązania i testujemy je przed oficjalną premierą, uwzględniającą poprawki.
  • Dbamy o wysoką pozycję serwisu w wyszukiwarkach internetowych.
  • Rozwijamy zaimplementowane rozwiązania zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami odbiorców i dominującymi standardami.