SERWISY INTERNETOWE

Od dziesięciu lat budujemy, wdrażamy i obsługujemy serwisy internetowe.

Na starcie – wspólnie z klientem definiujemy potrzeby i cele stawiane przed stroną www.
To dla nas podstawa tworzenia oraz realizacji strategii komunikacji w Internecie.

Tworzymy serwisy wizerunkowe, informacyjne i sprzedażowe, dostosowane do odbioru na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
Jednoznacznie lokujemy usługi i produkty poprzez konsekwentny sposób ich prezentacji.
Planujemy intuicyjną nawigację w obrębie serwisu, by skrócić liczbę kliknięć prowadzących odbiorcę do jego celów.

Budujemy wizerunek produktów i usług jako dóbr spójnych z aspiracjami klientów.
Przygotowujemy serwis zgodnie ze standardami SEO i SEM.
Tworzymy sugestywny, wartościowy kontent serwisu.
Wdrażamy i testujemy rozwiązania.
Publikujemy stronę.
Dbamy o wysoką pozycję serwisu w wyszukiwarkach internetowych.
Rozwijamy zaimplementowane rozwiązania zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami odbiorców i dominującymi standardami.